top of page

Somló Zita

szakmai vezető, gyógypedagógus, Ayres/DSZIT, TSMT és Alapozó terapeuta, integratív gyermekterapeuta

Több mint tíz évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem a saját fejlesztőház nyitása iránti vágy. Azóta sokat tanultam, rengeteg tapasztalatot szereztem, és 2016 szeptemberében az álmom valóra vált.

Gyógypedagógusként végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. Egyetemi éveimet követően sajátos nevelési igényű és értelmileg akadályozott gyerekek fejlesztésében szereztem tapasztalatot.

 

Két tanévet tanítottam autista csoportban. Részt vettem Balla Barbara (Kapcsolati fejlesztés: alapozó képzés) és Robert Schramm (ABA-VB Alkalmazott Viselkedésanalízis) továbbképzésén, majd elvégeztem az Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport Alapozó tanfolyamát, hogy elméleti ismereteimet minél hatékonyabban tudjam a gyakorlatba ültetni. Pillanatnyilag egyéni fejlesztés keretein belül foglalkozom autista gyerekekkel, és szüleiknek való segítségnyújtással.

Úgy gondolom, hogy egy terápia akkor a legeredményesebb, ha minél korábban elkezdődik, ezért figyelmem a korai fejlesztés felé fordult. Több képzést végeztem a Budapesti Korai Fejlesztő Központban (A kora-gyermekkori intervenció elmélete és gyakorlata, SEED Fejlődési Skála).

 

Mozgásterápiát és komplex gyógypedagógiai fejlesztéseket tartottam különböző fejlesztőházakban, és óvodákban. Szenzoros integrációs terápiát (Ayres terápiát) tanultam a Lelki Egészségvédő Alapítványnál (DSZIT- Műhely) majd részt vettem a BHRG Alapítványnál az Állapot és mozgásvizsgálat a TSMT I. és II. képzésen. Ezt követően elvégeztem az Alapozó Terápiák Alapítványnál a Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére című továbbképzést.

Főként óvodás korú gyerekekkel dolgozom, elsősorban mozgásterapeutaként, de  részképességfejlesztést, és iskolaelőkészítő foglalkozást is vezetek a Sindelar program alapján.

 

Elvégeztem az Integratív Pszichoterápiás Egyesület Módszerspecifikus integratív gyermekpszichoterápia képzését, mert mind a gyermek, mind a szülő szempontjából fontosnak tartom az interdiszciplináris megközelítést. Úgy gondolom, annál hatásosabb egy terápia (TSMT, Ayres vagy akár Alapozó), minél több oldalról foglalkozunk a felmerülő problémával.

 

Egyre gyakrabban találkoztam olyan gyerekekkel, akiknek nehézséget okoz a beszédészlelés és beszédértés. Ezért elvégeztem a GMP Beszédpercepciós diagnosztika című továbbképzést.

Dombi Kitty

helyettes vezető, Alapozó- és mozgásterapeuta, óvodapedagógus

2009-ben szereztem óvodapedagógusi diplomát az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. A főiskolai éveim alatt lehetőségem nyílt szinte minden korcsoportba betekintést nyerni. A gyermekek közelsége, tiszta őszintesége és a kislányom megszületése még jobban megerősítette bennem azt az elhatározást, hogy életem során olyan munkát végezzek, melynek részei a gyermekek. Feladatomnak érzem azt, hogy őket segítsem, támogassam ebben a rohanó, elvárásokkal teli világban.

2018-ban részt vettem az Alapozó Terápiák Alapítványánál egy továbbképzésen.

Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére.

Ezt követően elvégeztem a Montessori Alaptanfolyamot a Magyarországi Montessori Egyesületénél.

2022-ben részt vettem az 50 órás terapeuta képzésen, hogy tudásomat tovább bővítsem.

Jövőbeni terveim között szerepel, hogy a már eddig megszerzett Homloklebeny terápiával kapcsolatos ismereteimet tovább gyarapítsam.

Homloklebeny tréning: Módszer gyermeki idegrendszer prefrontális lebeny területének, egyéb agyi területekkel való összeköttetéseinek aktiválására és fejlesztésére.

Ezek a módszerek rávilágítottak arra, hogy a fejlesztéseket lehet játékosan és vidáman is végezni, mely során hatékony támogatást nyújtok a gyerekeknek a testi és lelki fejlődésben.

Korábban óvodapedagógusként dolgoztam egy Montessori Óvodában, de a Fejlesztőházban eltöltött idő alatt világossá vált számomra, hogy egyre több gyermeknek és családnak van szüksége a támogatásunkra, szakmai tudásunkra. 2020-ban csak részmunkaidőben, de 2021 szeptemberétől már teljes egészében a Fejlesztőház csapatát támogatom a munkámmal. Óvodás- és kisiskolás korú – idegrendszeri éretlenség okozta nehézségekkel küzdő – gyermekek komplex felmérésével és fejlesztésével foglalkozom elsősorban mozgásterapeutaként. Munkám során mindvégig arra törekszem, hogy a fejlesztésekre járás a gyermekeknek örömforrás legyen, ne kötelező nyűg.

A folyamatosan változó világ miatt, törekszem arra, hogy szakmai tudásomat folyamatosan bővítsem.

„A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk a gyermeket, hanem azt, hogy segítő szeretettel emeljük köréje a megfelelő környezetet.” /Montessori Mária/

Bözödi Anett

konduktor - tanító, mozgásterapeuta

Tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem Pető András Karán folytattam, ahol konduktor iskolai specializációs diplomát szereztem. A négy évem során folyamatos szakmai gyakorlaton vettem részt, ahol rengeteget tanulhattam mind az óvodások, mind az iskolások mozgás- és kognitív fejlesztéséről. Legfőképpen központi idegrendszer sérült gyermekek konduktív ellátásában vettem részt. A pedagógiai nézetünk konduktorként a holisztikus szemlélet mód miszerint a gyermek egy egységes egész, számomra is fontos, hogy minden oldalról lássuk a gyermeket és ezáltal komplexen fejlesszük. Külső integrált gyakorlataim során találkoztam éretlen idegrendszerű, illetve autista spektrum zavarral küzdő alsó tagozatos gyermekekkel, akiknek a több oldalú fejlesztésükben vettem részt. Egyetemi éveim alatt elvégeztem még a KMT mozgásfejlesztés tanulási nehézségek megelőzésére és oldására irányuló képzést. Célom a közeljövőben még a TSMT elvégzése, hogy még több tudással rendelkezhessek a későbbiekben, amit felhasználhatok a gyermekek fejlesztésében.

Plachy Zsuzsanna

pszichológus, Alapozó terapeuta

A Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia szakán végeztem 2010-ben. Már az egyetemi évek alatt tudtam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Dr. Páli Judittól hallottam és tanultam először a mozgás-beszéd-idegrendszer szoros kapcsolatáról. Az Alapozó terápiás képzést is ő ajánlotta. Tetszett ez a módszer, tetszett, hogy van valami a kezemben, amivel sok gyerek életét, lelki és testi fejlődését megkönnyíthetem.

Pszichológiai tanulmányaim sok mindent új megvilágításba helyeztek számomra, de a mozgás terápiával egy másfajta tudásra tettem szert.

Kezdetben magam sem gondoltam, hogy egy apró lépés milyen változások sorát tudja elindítani a gyerekeknél. A mozgásfejlesztéssel nagyon sok terhet tudunk levenni a gyerekekről, szorongásoktól, későbbi kudarcoktól kímélhetjük meg őket. És ha megtehetjük, miért is ne tennénk?

Németh-Mándoki Noémi

gyógypedagógus, pszichológus

Nagyon fiatalon, 2004-ben kerültem először kapcsolatba autizmus spektrum zavarral élő gyerekekkel, amikor egy alapítványnál önkéntesként kezdtem dolgozni. Azonnal tudtam, hogy megérkeztem: ez az a munka – számomra hivatás-, melyben otthon érzem magam és ki tudok teljesedni. Diplomáim megszerzése óta, 12 éve kísérem és segítem gyógypedagógusként  autista gyerekek és fiatalok fejlődését. Több korosztállyal foglalkoztam óvodás kortól kamaszkorig csoportvezetőként, illetve osztályfőnökként, majd egy évig dolgoztam intézményvezetőként egy zömmel ASD gyerekeket ellátó óvodában. Szakmai munkámban fontosnak tartom az önfejlesztést, önreflektív gondolkodást és megújulásra való képességet. Az évek folyamán számos autizmussal kapcsolatos továbbképzésen és konferencián vettem részt (többek között az Autizmus Alapítvány, Vadaskert Alapítvány, FSZK Nyolc Pont project, Bliss Alapítvány, MAGYE szervezésében). Tanítottam az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája szakirányán (tanársegédként), később a hallgatóknak gyakorlatvezetőként is igyekeztem átadni tapasztalataimat.

Szeretem, hogy az autizmus spektrum zavarral élő gyerekekkel való munka olyan rugalmasságot, megújulási képességet és folyamatos gondolkodást, jelenlétet követel meg, ami a pedagógust naponta újabb kihívások elé állítja. Hiszek abban, hogy a sokféleség érték, hogy minden gyermek a maga egyéni módján tanul és nekem ezt kell támogatnom. Fontosnak tartom a szülőkkel való közös gondolkodást, a családokkal és intézménnyel (óvoda, iskola) való együttműködést, az otthoni nehézségek beemelését az aktuális célok közé. Kedvenc területeim a szociális és kommunikációs készségek fejlesztése, illetve az infokommunikációs technológiák használata a fejlesztési folyamatban, emellett nagy tapasztalatom van a kihívást jelentő viselkedések, étkezési problémák kezelésében.

Varga Nóra

konduktor-óvodapedagógus, mozgásterapeuta

Utam során mindig meghatározó szerepet töltöttek be a gyerekek.  Egészen fiatal korom óta gyerekek között mozgok, így hamar megtapasztalhattam azt a pozitív töltést, melyet nyújtani tudnak közelségükkel és tiszta őszinteségükkel. Hiszem, hogy minden gyermek egyedi, és fontosnak tartom megtalálni mindenkiben azt, ami az erőssége és ezen az úton haladni tovább.  Tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem Pető András Karán végeztem. A képzés gyakorlatorientált, így négy évet a Pető András Gyakorló Óvodában töltöttem. A gyakorlatom során a központi idegrendszer károsodása következtében mozgássérültté vált gyermekek fejlesztésében vettem részt. A konduktori hivatás lehetőséget nyújt arra, hogy gyermekekkel foglalkozhassak, emellett még segíthessem fejlődésüket. A konduktív pedagógiát komplex látásmód jellemzi, melynek alapja az aktív tanulás, emellett a személyiség multifunkcionális fejlesztése. A cél elérése érdekében lényegesnek tartom, hogy teljeskörűen tisztában legyünk a gyermek képességeivel. Fontos számomra, hogy szakmai tudásomat folyamatosan bővítsem, ezért folyamatosan szakmai továbbképzéseken veszek részt, hogy a rám bízott gyermekek a számukra legmegfelelőbb, játékos fejlesztést kapják.

Kovács Andrea

óvodapedagógus, DSZIT terapeuta

2009-ben született meg a kislányom. Ahogyan ő fejlődött és nőtt, egy csodálatos, őszinte, tiszta világot ismerhettem meg. A gyermekek világát. Szerettem volna, erről többet tudni, megismerni a gyermekek lelkét, megtudni a miérteket.

2013-ban végeztem a kecskeméti Tanítóképző Főiskolán (Neumann János Egyetem), óvodapedagógus szakon. A főiskolás éveim alatt, sikerült minden óvodás korcsoporttal megismerkednem. Így nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem, amit később a munkám során hasznosítani tudtam.

Több éven keresztül dolgoztam egy Montessori óvodában, vegyes korcsoportban. Óvodai munkám során azt tapasztaltam, hogy a mai rohanó világban, egyre nagyobb szükség van fejlesztő pedagógusokra, terapeutákra. A Jane Ayres által kidolgozott szenzoros integrációs terápia, mozgásos, idegrendszert fejlesztő terápia nagyon közel áll saját pedagógiai szemléletemhez. A gyermekek legfontosabb feladata a játék. A DSZIT terápia során, játékosan fejlődik idegrendszeri éretlenségük és mozgásuk. Hiszem, hogy a fejlesztés minél korábban elkezdődik, annál hatékonyabb tud lenni.

A Fejlesztőpontban egyéni és csoportos mozgásos, idegrendszert érlelő fejlesztéseket tartok bölcsödés, óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek.

Célom, hogy szakmai tudásomat tovább bővítsem, ezért szeretném elvégezni az Alapozó Terápiák Alapítvány, Alapozó Terápia Módszer továbbképzését.

Vácz Bernát

humánkineziológus, mozgásterapeuta

2013-ban végeztem a Testnevelési Egyetemen humánkineziológia szakon. Már egészen fiatal korom óta különleges kapcsolatom volt a gyerekekkel, de az egyetem indulásával egy időben kezdtem foglalkozni velük igazán a mindennapjaimban. A gyermekekben rejlő gyors elfogadás és az őszintén kimutatott szeretet is hozzájárult ahhoz, hogy a sport szakirány helyett inkább feléjük forduljak, fejlődésüket és idegrendszerük érését mozgással támogassam, erősítsem.

2016-tól három évig a III. kerületi bölcsődék utazó mozgásfejlesztője voltam; prenatális illetve születéskor sérült, koraszülött és megkésett fejlődésű gyerekek egyéni mozgásfejlesztését végeztem. Délutánonként pedig az óvodás korosztállyal foglalkoztam, bébiszitter állásokat vállaltam, de sosem bírtam ki, hogy csak vigyázzak rájuk, mindig azon törtem a fejem, hogy hogyan lehetne a legtöbb fejlesztést belevinni az adott órákba.

Örülök a lehetőségnek, hogy a Fejlesztőpontban a kedvenc korosztályommal foglalkozhatok.

Jelenleg a KMT komplex mozgásterápia képzését végzem, amely az eltérő fejlődésű vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek megsegítésére fókuszál.

A mozgás az életünk része és azt hiszem, hogy legvidámabb emlékeink - gyermekkorunktól kezdve - mind játékos mozgáshoz kapcsolhatók. Az új mozgások gyorsabban és könnyebben épülnek be, ha játékosan, jókedvűen tanulja a gyermek. Az idegrendszer érése hozzájárul a gyermek személyiségének fejlődéséhez, önbizalmának kialakulásához, valamint az akadályok leküzdéséhez szükséges bátorság megalapozásához.

Számomra mindig örömöt és sikerélményt okoz, amikor sikerül egy gyermekkel túljutni egy újabb akadályon, elérni egy újabb célt és haladni a kitűzött úton a következő cél felé.

Péntek Júlia

konduktor, Alapozó-,DSZIT-,TSMT-terapeuta

Mottóm: A terápiában nem versenyzünk, a mennyiség helyett a minőségen van a hangsúly.

0-10  év közötti gyerekek mozgásfejlesztésével, komplex fejlesztésével  foglalkozom, a bölcsődétől az iskolás korig kísérem a gyermekek  fejlődését. Fontosnak tartom az egyéni szükségletekből kiinduló  leghatékonyabb terápiás foglalkozás biztosítását. Célom mindegyik  korosztálynál az idegrendszer életkorra jellemző legmegfelelőbb  érettségi szintjének elérése, mely hosszú távon a kudarc nélküli iskolai  beválást segíti. Bátran forduljanak hozzám megkésett mozgásfejlődés;  eltérő fejlődésmenet; idegrendszeri éretlenség; koordinációs,-  egyensúlyi,- szenzoros integrációs problémák; testtartási problémák;  illetve, izomtónusproblémák és a  manipulációs tevékenységek, a finom-  és grafomotoros készségek területén jelentkező érintettségek esetén.  Foglalkozásaim tervezésekor és vezetésekor a komplexitásra és a cselekvő  tapasztalatszerzésre törekszem, ezzel lehetőséget adva a gyerekeknek,  hogy a megoldások világossá váljanak előttük, illetve tudásukat  alkalmazni tudják. Számomra elengedhetetlen, hogy minden gyermekre kellő  figyelem irányuljon, biztosítva az értelmi és érzelmi intelligencia  fejlesztését, az egyéni képességekhez mért differenciálás és a  társadalmi elfogadás lehetőségét.

Munkatársaink

bottom of page