Munkatársaink

Somló Zita

Szakmai vezető, gyógypedagógus, Ayres/DSZIT, TSMT és Alapozó terapeuta, integratív gyermekterapeuta

Több mint tíz évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem a saját fejlesztőház nyitása iránti vágy. Azóta sokat tanultam, rengeteg tapasztalatot szereztem, és 2016 szeptemberében az álmom valóra vált.

Gyógypedagógusként végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. Egyetemi éveimet követően sajátos nevelési igényű és értelmileg akadályozott gyerekek fejlesztésében szereztem tapasztalatot.
 
Két tanévet tanítottam autista csoportban. Részt vettem Balla Barbara (Kapcsolati fejlesztés: alapozó képzés) és Robert Schramm (ABA-VB Alkalmazott Viselkedésanalízis) továbbképzésén, majd elvégeztem az Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport Alapozó tanfolyamát, hogy elméleti ismereteimet minél hatékonyabban tudjam a gyakorlatba ültetni. Pillanatnyilag egyéni fejlesztés keretein belül foglalkozom autista gyerekekkel, és szüleiknek való segítségnyújtással.​

Úgy gondolom, hogy egy terápia akkor a legeredményesebb, ha minél korábban elkezdődik, ezért figyelmem a korai fejlesztés felé fordult. Több képzést végeztem a Budapesti Korai Fejlesztő Központban (A kora-gyermekkori intervenció elmélete és gyakorlata, SEED Fejlődési Skála).
 
Mozgásterápiát és komplex gyógypedagógiai fejlesztéseket tartottam különböző fejlesztőházakban, és óvodákban. Szenzoros integrációs terápiát (Ayres terápiát) tanultam a Lelki Egészségvédő Alapítványnál (DSZIT- Műhely) majd részt vettem a BHRG Alapítványnál az Állapot és mozgásvizsgálat a TSMT I. és II. képzésen. Ezt követően elvégeztem az Alapozó Terápiák Alapítványnál a Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére című továbbképzést.
Főként óvodás korú gyerekekkel dolgozom, elsősorban mozgásterapeutaként, de  részképességfejlesztést, és iskolaelőkészítő foglalkozást is vezetek a Sindelar program alapján.
 
Elvégeztem az Integratív Pszichoterápiás Egyesület Módszerspecifikus integratív gyermekpszichoterápia képzését, mert mind a gyermek, mind a szülő szempontjából fontosnak tartom az interdiszciplináris megközelítést. Úgy gondolom, annál hatásosabb egy terápia (TSMT, Ayres vagy akár Alapozó), minél több oldalról foglalkozunk a felmerülő problémával.
 
Egyre gyakrabban találkoztam olyan gyerekekkel, akiknek nehézséget okoz a beszédészlelés és beszédértés. Ezért elvégeztem a GMP Beszédpercepciós diagnosztika című továbbképzést.

Kaizer Zsuzsanna

gyógypedagógus

Szakmai tevékenységemet 1997-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán kezdtem meg, ahol 2001-ben látássérültek pedagógiája-értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos diplomát szereztem. A főiskolai évek alatt folyamatos gyakorlaton vettem részt, így lehetőségem nyílt óvodás- és iskoláskorú, sajátos nevelési igényű gyerekek komplex fejlesztésében kipróbálni magam.


A főiskola elvégzése után a Látásvizsgáló Országos Szakértői Bizottságban kezdtem, ami remek gyakorlóterepnek bizonyult. Az ott töltött 8 tanév során rengeteget tanultam az eltérő fejlődésmenetű gyermekekről, gyermekektől. Tapasztalatot szereztem a gyerekek funkcionális látásvizsgálatában, az Oregon Skála alkalmazásában, illetve a korai fejlesztésben.


2006-ban megszületett a kisfiam, aki segített az addig megszerzett tudásomat elmélyíteni.


2009 óta különböző játszóházak, gyermekházakban fejlesztőpedagógusként tevékenykedem. Munkám során kiemelt figyelmet szentelek a koraszülöttek korai fejlesztésének, valamint az óvodások részképesség fejlesztésének. Célom a gyermekek személyiség- és képességfejlesztésének segítése, hogy önmagukat és környezetüket minél teljesebben megismerhessék. Munkám fontos része a tanácsadás, amely során útmutatást, javaslatot adok a szülőknek az aktuális nevelési és fejlesztési feladatok megoldásához.


Mindig is célom volt, hogy folyamatosan bővítsem és frissítsem tudásomat. Családközpontú koragyermekkori intervenció elmélete és gyakorlata c. tanfolyamot, valamint a SEED, mint lehetséges vizsgálóeszköz c. tanfolyamot végeztem. Tanulás módszertant tanultam; részt vettem Serdülő és felnőtt diszlexia képzésen.


A KORE (Koraszülöttekért Közhasznú Egyesület) és a Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány szakmai tanácsadója vagyok.

Balázs Bianka

gyógypedagógus, DSZIT terapeuta

2013-ban szereztem gyógypedagógus diplomát az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán pszichopedagógia szakirányon. Érdeklődésem már a főiskolai évek alatt a fejlesztő pedagógia irányába fordult. Pályafutásomat egy képességfejlesztő játszóház munkatársaként kezdtem, ahol 0-14 éves korú gyermekeknek tartottam egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat. 

Ezt követően egy fővárosi gyógypedagógiai általános iskolában helyezkedtem el. Az intézményben sajátos nevelési igényű, súlyos tanulási és magatartásproblémákkal küzdő tanulók részképességfejlesztése volt a feladatom, ezen túl igyekeztem érzelmi és szociális fejlődésüket is elősegíteni.

Jelenleg utazó gyógypedagógusként integráltan nevelkedő óvodás korú gyermekek komplex fejlesztésével foglalkozom. A szakmában eltöltött eddigi évek során folyamatosan törekedtem tudásom bővítésére. 2015-ben elvégeztem a Sindelar-Zsoldos program Tanulási és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban c. továbbképzést.

Munkám során sokféle nehézséggel küzdő gyermekkel találkoztam, és azt tapasztaltam, hogy a problémák hátterében sokaknál a szenzoros feldolgozási folyamatok rendellenességei, az idegrendszer éretlensége áll. Ezért döntöttem a Dinamikus Szenzoros

Integrációs Terápia tanfolyam elvégzése mellett. Ez a módszer segítség lehet a hiperaktivitással, figyelemzavarral, beilleszkedési, tanulási nehézséggel, autizmus spektrumzavarral, megkésett beszédfejlődéssel és számos más problémával küzdő gyermek számára.

Hernádi Fruzsina

konduktor-óvodapedagógus

Konduktor- óvodapedagógusként végeztem a Semmelweis Egyetem Pető András Karán. A négy éves tanulmányaim ideje alatt a gyakorlatorientált képzésnek és az iskola mellett vállalt munkáimnak köszönhetően széles körben szereztem tapasztalatot kisgyermekkorú, óvodáskorú, iskoláskorú gyerekekkel. Az egyetemi gyakorlat során főként központi idegrendszeri sérült gyerekek konduktív nevelésében vettem részt. Az integrált nevelés keretein belül ép fejlődésmenetű, vagy idegrendszeri éretlenség nehézségeivel küzdő gyerekek komplex fejlesztésében is dolgoztam. A pedagógiai szemléletemet konduktív nevelés határozza meg, így a gyermeket egy egésznek tekintve hatok (korrigálok, megelőzök, motiválok és aktivitásra késztetek) a személyiségre, testre, lélekre, szellemre. Mivel az idegrendszer hatással van a mozgásra, szociális kapcsolatok alakulására, értelmi és kognitív fejlődésre, figyelemre, kommunikációs képességekre, önellátásra, így az idegrendszer érését, fejlesztését az aktív feladatvégzésen keresztül segítem. 

Jelenleg a Vakok Iskolájának a halmozott tagozatos osztályának osztályfőnökeként és konduktoraként szerzek további szakmai tapasztalatot. 

Célom a szakmai fejlődésem és tudásom további bővítése, ezért tervezem, hogy további képzéseket is elvégzek. (Novemberben: Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására.)

Vidosits Anna

pszichológus

Vidosits Anna vagyok, pszichológusként dolgozom gyerekekkel egyéni és csoportos keretben immár 5 éve. Diplomámat 2018. januárjában szereztem az ELTE tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányán, jelenleg a VIKOTE Gyermek-viselkedésterapeuta képzésén tanulok. 2018 nyarán elsajátítottam a Cogniplus képességfejlesztő szoftver használatát, így egyéni keretek között foglalkozom kognitív és figyelmi fejlesztéssel is.

Munkámat a viselkedésterápiás módszertan jellemzi, mely a folyamatos, jelenidejű visszajelzésekkel a kívánt magatartás pozitív megerősítése mellett kiemeli a gyermek ügyességeit, így ő maga is kompetens formálójává válhat saját viselkedésének.

Csoportjainkban az elfogadás, a türelem és a személyiség erősségeinek támogatása biztosítja a felszabadult, szorongásoldó légkört. A csoportok általános célja a gyerek kortárs közegben való sikeres működése, beilleszkedésének segítése, ezért az érzelemfelismerés, az asszertív kommunikáció és az indulati élet önálló kontrollja kerül fókuszba a fejlesztő foglalkozások során.

Juhász Anita

pszichológus

A pszichológiára, mint hivatásomra tekintek. Alma materem volt az Eötvös Loránd Tudományegyetem, ahol bachelor fokozatot szereztem pszichológia szakon 2010-ben, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem meg pszichológusi oklevelem 2013-ban. Ezt követően lehetőségem volt ösztöndíjasként tanulni Ausztráliában, a melbourne-i Cairnmillar Institute of Psychology and Psychotherapy egyetemi fokozatot adó képzésén. Második mesterdiplomámat pszichológiából itt szereztem és ugyanitt kezdtem el 2013-ban pszichológusként, szupervízió mellett gyakorlatomat.

 

Pszichológusi munkámat Magyarországon 2015-ben kezdtem, iskolapszichológusként dolgoztam egy gyógypedagógiai általános iskolában, majd egy fővárosi Szakértői Bizottságban helyezkedtem el. Jelenleg a Semmelweis Egyetem klinikai- és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzésén szerzek klinikai gyakorlatot.

 

Az Ausztráliában töltött időszak alatt ismerkedtem meg a szülői-nevelői feladatokban segítséget nyújtó módszerekkel. A graduális képzésen túl elvégeztem az alábbi tanfolyamokat a témában: Parent Effectiveness Training (Perth, 2014), Circle of Security Parenting (London, 2015),  Core Sensitivities (Cluj, 2017), Circle of Security Intensive Training (Bucharest, 2019).

 

Célom, hogy támogassam a hozzám forduló családokat nevelési kérdéseikben, életvezetési kihívásaikban. Közös munkánk során segítem a szülőket abban, hogy felfedezzék saját belső erőforrásaikat és egyúttal olyan eszközöket sajátítsanak el, amelyek a szülői feladataikban hatékonnyá teszik őket. Az általam használt technikák tudományosan megalapozott, evidencia-alapú módszerek. Bizalommal teli légkörben várom a hozzám forduló szülőket és gyermekeket, ahol a problémákról, aggodalmakról nyíltan lehet beszélni, a felmerülő kérdéseket fel lehet tenni.

Plachy Zsuzsanna

Pszichológus, Alapozó terapeuta

A Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia szakán végeztem 2010-ben. Már az egyetemi évek alatt tudtam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Dr. Páli Judittól hallottam és tanultam először a mozgás-beszéd-idegrendszer szoros kapcsolatáról. Az Alapozó terápiás képzést is ő ajánlotta. Tetszett ez a módszer, tetszett, hogy van valami a kezemben, amivel sok gyerek életét, lelki és testi fejlődését megkönnyíthetem.

Pszichológiai tanulmányaim sok mindent új megvilágításba helyeztek számomra, de a mozgás terápiával egy másfajta tudásra tettem szert.

Kezdetben magam sem gondoltam, hogy egy apró lépés milyen változások sorát tudja elindítani a gyerekeknél. A mozgásfejlesztéssel nagyon sok terhet tudunk levenni a gyerekekről, szorongásoktól, későbbi kudarcoktól kímélhetjük meg őket. És ha megtehetjük, miért is ne tennénk?

Ősi Edina

gyógypedagógus, Alapozó terapeuta

2013-ban szereztem gyógypedagógus diplomát a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán. Az egyetemi évek alatt az óvodától kezdve a szakiskoláig minden korcsoportba nyertem betekintést. Az egyetemet követően a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskolában kezdtem meg szakmai tevékenységemet. Vegyes képességprofilú csoportokban tanítottam és képességfejlesztő munkát végeztem, emellett egyéni fejlesztésekkel is foglalkoztam. Az itt eltöltött öt év alatt rendszeresen vettem részt szakmai konferenciákon, továbbképzéseken, Erasmus+ programban nemzetközi tapasztalatokra is szert tehettem. Elsajátítottam a Katarzisz Komplex Művészetterápiás Módszert, melynek szemléletét, elemeit szívesen beépítem a foglalkozásaimba.

A 2018-19-es tanévben a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Programban folytattam munkámat képességfejlesztő gyógypedagógusként. Elvégeztem az Alapozó Terápiák Alapítvány képzését, amely módszerre építve gyermekek idegrendszeri fejlődését tudom segíteni. Azt, ahogyan a rendszeres mozgásfejlesztés formálja a gyermekek képességeit, szinte csodaként tartom számon.

Sziklai Bengyel Nóra

kutyaterapeuta

Négylábú kollégámmal a NEO Magyar Segítőkutya Egyesület tagjai vagyunk, Riszával közös munkánkat 2014-ben kezdtük meg. Risza kutyámmal első körben személyi segítőkutya vizsgát, majd terápiás vizsgát tettünk, és azóta is sikeresen dolgozunk együtt. Az elmúlt 20 évben különböző kutyás ágazatokban próbálhattam ki magam, úgymint engedelmes munka, őrző-védő, nyomkövetés, agility végül pedig az utóbbi években a különböző típusú segítőkutyák munkáját ismerhettem meg és lettem magam is terápiás kutya felvezető.  

Borsó

terápiás kutya

  Négylábú kollégánkat a NEO Magyar Segítőkutya Egyesület képezte ki, ahol gazdájával már évek óta részt vesz érzékenyítő foglalkozásokon óvodákban és iskolákban. Elsőként személyi segítőkutya vizsgáját szerezte meg 2016-ban, majd „diplomáját bővítette” terápiás kutyaként 2018 tavaszán. Borsó a gyerekek egyik nagy kedvence, de dolgozott már demens idősekkel, és a felnőtt korosztállyal is. A Fejlesztőpontban a gyakorlati időszaka alatt, majd a szakvizsgáját követően kezdte meg munkáját. Nóra és Borsó több csoportunkba becsatlakozva segíti a gyermekek fejlesztését. Borsó jelenleg 5 éves, keverék kutya, akit mentett kutyából képeztek ki hivatásos segítőkutyává.

Risza

terápiás kutya

Négylábú kollégánkat a NEO Magyar Segítőkutya Egyesület képezte ki. Elsőként egy autizmusban érintett kisfiú mellett vizsgázott le személyi segítő kutyaként 2014-ben, majd 2015-ben sikeres terápiás kutya vizsgát tett le. Gazdájával elsőként az Országos Rehabilitációs Központban dolgoztak, majd 2016-ban becsatlakoztak a Fejlesztőpontba, ahol több gyermekcsoportban segítik gyógypedagógus kollégánk munkáját. Risza egy 7 éves óriás uszkár, akinek mindene a munka, és a gyerekkel eltöltött közös játék.

Please reload

Fejlesztőpont Fejlesztőház

  • w-facebook

+36-20-275-9444 

1029 Budapest, József Attila útja 54.

II. kerület Budaliget, Máriaremete