top of page

DSZIT (Ayres) terápia
Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia

2274_1195_dszitlogo150kek_negyzet.jpg

2-12 éves korú gyerekeknek ajánlott a terápia, egyéni vagy kiscsoportos formában. A foglakozások a gyerekek spontaneitására építkeznek, nem egy előre meghatározott feladatsoron megyünk végig. Játékos, élménygazdag, önfeledt módon történik a fejlesztés.

Az egyéni órákon a terapeuta biztonságos környezetet teremt a gyermeknek, melyben bátran kísérletezhet, és szabadon játszhat a terapeuta által kikészített eszközökön és helyzetekben. A terapeuta csupán kíséri a gyermeket, vigyáz rá, és részt vesz játékában, melyet a közös cél irányába terel. Az egyéni órák lehetőséget adnak a gyermekben éppen zajló belső történések, feszültségek megélésére, kijátszására, feldolgozására, ezáltal lelkükben is történhetnek változások, miközben mindvégig egy hozzáértő szakember kíséri őket.

A csoportos órákon 2-5 gyermek vesz részt. A gyerekek számát mindig a csoport és a résztvevők szükséglete határozza meg.

Mind az egyéni, mind a csoportos óra célja az idegrendszer érlelése. Ezt olyan speciális eszközök segítségével érjük el, melyekkel a gyerekek számára öröm a fejlesztés. Nincs kényszer, csupán motiválás és támogatás. Az órákon nagyon sok egyensúlyi és tapintási ingert kapnak a gyerekek, melyek intenzitása olyan tempóban nő hétről- hétre, ahogy ezt a gyerekek képesek befogadni. Az akadálypályákon, hintákon, és egyéb fejlesztő eszközökön észrevétlenül fejlődik figyelmük, érzékelésük, észlelésük, továbbá pontosabb képet kapnak önmagukról és környezetükről, ezáltal tájékozódásuk is stabilabbá válik. Magabiztosabbá válnak, így sikeresebbek és kitartóbbak lesznek. Mozgásaik (nagy, finom, szem-kéz koordináció) összerendeződnek.

 

Az Ayres terápia kihat a gyermek egész személyiségének fejlődésére:

 • Normalizálódik az egyensúlyi rendszer

 • Fejleszti és pontosítja a nagymozgásokat, a mozgáskoordinációt

 • Erősíti a testsémát és a testtudatot

 • Fejleszti a test két oldalának integrációját

 • Fejleszti a finommotorikát

 • Fejleszti a szem-kéz koordinációt

 • Fejleszti a tér- és irányészlelést

 • Növeli az önbizalmat és a kitartást

 

Kiváló terápia lehet az Ayres a következő esetekben:

 • tanulási zavar, figyelemzavar, magatartásproblémák esetén

 • megkésett beszédfejlődésnél, és beszédzavarokat mutató gyerekeknél

 • koraszülötteknél

 • ügyetlen, rossz mozgáskoordinációjú gyerekeknél

 • gyerekeknél, akik kerülik az érintést, összerezzennek bizonyos hangokra, zajokra, vagy épp ellenkezőleg, túl sok hallási és érintési ingert keresnek (autista, vagy visszahúzódó gyerekeknél)

 • értelmileg akadályozott, mozgássérült, és halmozottan fogyatékos gyerekek esetében

 • szorongó gyerekeknek segíthet megnyílni, ha társas kapcsolataikban sikertelenek

 • finom kézmozgásokban – például írásban – ügyetlenek számára

 • hiperaktív vagy éppen túlságosan passzív gyermekek esetén

Ayres, DSZIT terápia
bottom of page