top of page

Pszichológiai konzultáció

Pszichológiai konzultáció–szülők részére:

 

A konzultációs folyamat fókuszában állhat egy olyan probléma, melynek megoldásában a szülő támogatást keres. Előfordulhat, hogy a szülő nevelési kérdésben keres segítséget, de veszteség vagy válás a családban, esetleg a gyerek visszatérő viselkedés-problémái, alkalmazkodási nehézségei is indokolhatják a szaksegítség igénybevételét. Emellett egyre több szülő törekszik arra, hogy tudatossá váljon nevelési módszereiben, így cél-fókuszú konzultáció is igényelhető.

Az egyéni pszichológiai tanácsadás munkafolyamata az alábbiak szerint épül fel:

Az első találkozás alkalmával a konzultációs igény felmérése történik, erre nem kell külön készülni. Szintén az első alkalommal a munkafolyamat kereteit megismeri: pl. a titoktartás, a terápia formai jellegzetességeit, körülményeit érintő tényezőkről kap információt. Meg fogunk fogalmazni célkitűzéseket, várható eredményeket, és meghatározzuk, hogy hány alkalomra van szükség mindezek eléréséhez. A munkafázis során probléma függvényében  6 vagy 12 alkalommal találkozunk. A heti rendszerességű, egyenként ötvenperces személyes találkozásokat házifeladatok egészíthetik ki, javasolt az ülésekre jegyzetfüzetet hozni. A folyamat végén összegzünk, értékelést készítünk. 

 

 

Pszichológiai konzultáció – gyermekek részére:

               

Adódhatnak a gyermekek életében is olyan időszakok, amikor a lelki egyensúly felborul és a problémák mielőbbi megoldása érdekében segítséget igényelhetnek.
Az önértékelés problémái, társas- és beilleszkedési nehézségek, viselkedés-problémák otthon vagy az iskolában, stressz-kezelési kérdések indokolhatják például, hogy a gyermek pszichológiai támogatásban részesüljön.

               

A munkafolyamat első lépése, hogy a szülővel egyeztetjük a megkeresés indokát, célját, és egyeztetjük a terápia kereteit. A heti rendszerességű, egyenként ötvenperces személyes találkozások során a gyermek nehézségeinek megfelelő módon zajlik a közös munka, elfogadó és bizalmi légkörben. A folyamat végén összegzünk, értékelést készítünk. 

IMG_78891.jpg
bottom of page