top of page

Iskola előkészítő foglalkozás

A Fejlesztőpont iskola előkészítő foglalkozásaira nagycsoportos gyerekeket várunk. A tematikát a felmérést követően az egyéni szükségletekhez igazodva állítjuk össze.

A foglalkozások 45 percesek, játékos formában történnek. Különböző részképességeket fejlesztő asztali játékokkal és papír-ceruza feladatokkal mindig az adott gyerek, vagy gyerekcsoport igényeihez igazodva épülnek fel az órák.
A gyerekek hétről hétre kapnak házi feladatot, az adott héten tanultak elmélyítésére és feladattudatuk növelésére.

 

A sikeres iskolai beváláshoz szükséges területeket ​erősítjük, nagy hangsúlyt fektetve  az olvasás-írás elsajátításához szükséges képességterületekre. Erősítjük az önbizalmat, a pozitív önértékelést, gyakoroljuk az önálló munkát és önellenőrzést. Csoportos jellege miatt fejlődik a gyerekek türelme, kitartása, kudarctűrése.

Iskolai előkészítő foglalkozás
bottom of page