top of page

Beszédészlelés és beszédmegértés

Ahhoz, hogy a gyermek gördülékenyen tudjon megtanulni olvasni és írni, előfeltétel, hogy megfelelően elsajátítsa az anyanyelvét. Ez nem csak az érthető, tiszta beszédet, és a nyelvtani szerkezetek helyes alkalmazását jelenti, hanem hogy megfelelően tudja felfogni a hangokat és hangsorokat és képes legyen megkülönböztetni őket egymástól. Ez a beszédészlelés. Amikor az elhangzó szavakhoz, mondatokhoz, illetve szöveghez jelentés társul, akkor beszélünk beszédmegértésről.

Lényeges, hogy óvodás korban ezek a területek megfelelően fejlődjenek, és logopédiai vizsgálat után célzott fejlesztés történjen, mivel gyakran az iskolában derül ki, hogy az olvasási és helyesírási problémák hátterében az életkornak nem megfelelő beszédészlelési működés áll.

Milyen tünetei lehetnek a beszédészlelési problémáknak?

  • artikulációs zavar

  • szegényes szókincs, nehezebben sajátít el új szavakat a gyermek

  • grammatikai hibákat ejt

  • az olvasás és írás megtanulásának nehézsége

  • az idegen nyelv tanulásának problémája

  • helyesírási gondok

  • nehezen tanul meg verseket, szövegeket

Amennyiben problémát tapasztal az alábbi területeken gyermekénél, szükséges a logopédiai vizsgálat és konzultáció, hogy a beszédészlelés- és megértés illetve a további nyelvi területeket megvizsgáljuk, és szükség esetén célzott logopédiai fejlesztéssel tudjuk megsegíteni.

Beszédindító torna
bottom of page